ATENCIÓ EN L’IES EN FASE 1

Hem entrat en la fase 1 de la desescalada. A partir d’ara, si no es comunica el contrari, el centre comptarà amb la presència, almenys,  d’una conserge, un membre del personal de secretaria, el personal de neteja i un membre de l’equip directiu.

L’atenció al públic es farà mitjançant cita prèvia i garantint-se les mesures de prevenció establertes per les autoritats sanitàries. Els preguem que no vinguen al centre, llevat que siguen casos estrictament necessaris, per poder preservar de la millor manera possible la salut de tothom.

L’horari d’atenció és de 9:00 a 13:00. Podeu cridar al telèfon 965936570 o escriure un correu a secretaria@iescabodelahuerta.com

 

 

Hemos entrado en la fase 1 de la desdescalada. A partir de ahora, si no se comunica lo contrario, el centro contará con la presencia, al menos, de una conserje, un miembro del personal de secretaría, el personal de limpieza y un miembro del equipo directivo.

La atención al público se hará mediante cita previa y garantizándose las medidas de protección establecidas por as autoridades sanitarias. Les pedimos que no acudan al centro, si no se trata de casos estrictamente necesarios, para poder preservar mejor la salud de todos.

El horario de atención es de 9:00 a 13:00. Podéis llamar al teléfono 965936570 o escribir un correo asecretaria@iescabodelahuerta.com

 

Proves d’Accés a la Universitat.

La Conselleria ens comunica que les PAU tindrán lloc en els instituts per evitar situacions d’aglomeració o de transport massiu de l’alumnat que, així, se sentirà més segur si pot realitzar les proves en el seu propi centre. D’eixa manera, també es contribuirà a una major tranquil·litat de les seues famílies.

Tan sols es tracta de la comunicació de la notícia. Encara falten per definir els detalls. Continuarem informant.

 

——————————————————————————————————————————————————

 

La Consellería nos comunica que las PAU se realizarán en los institutos para evitar situaciones de aglomeración o de transporte masivo del alumnado que, así, se sentirá más seguro si puede realizar las pruebas en su propio centro. De esta manera, también se contribuirá a una mayor tranquilidad de sus familias.

 

Tan solo se trata de la comunicación de la noticia. Todavía quedan por definir los detalles. Continuaremos informando.

Novetats sobre avaluació final

A la pàgina de Conselleria apareixen, a falta del seu desplegament, les últimes novetats sobre l’avaluació final de curs i altres informacions d’interés.

 

En la página de la Consellería aparecem, a falta de su desarrollo, las últimas novedades sobre la evaluación final y otras informaciones de interés.

 

http://www.ceice.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=855616

 

Novetats Conferència Sectorial Educació

Adjuntamos las últimas novedades de la Conferencia Sectorial de Educación y la carta de la Consellería, a la espera de nuevas indicaciones sobre los temas de evaluación, titulación y promoción en la ESO y Bachillerato.

 

Descargar este documento

CSE 15 abril 2020-1

Descargar este documento

carta comunitat educativa acords amb el Ministeri 16-04-2020 val._firmado

Descargar este documento

Carta Comunitat Educativa Acords amb el Ministeri 16-04-2020 cast._firmado