Ir a la barra de herramientas

Tutories

Aula Específica – Aida Piera Castelló

1r ESO
1r d’ESO A – Carles Siscar Vicens
1r d’ESO B – Joan Morell Gregori
1r d’ESO C – Lola Pellicer Soria
1r d’ESO D – Àngela Barber Carrió

2n ESO
2n d’ESO A – Silvia Sendra Seguí
2n d’ESO B – Marc Pastor Alemany
2n d’ESO C – Violeta Pons Mestre
2n d’ESO D – Rafael Frasquet Soler

3r ESO
3r d’ESO A – Alfredo Malonda Barber
3r d’ESO B – Fernando Femenia Siscar
3r d’ESO C – Vicent Ortí Lucas
PMAR – Rafael Cortell Navarro

4t ESO
4t d’ESO A – Rosa Salvà Oliver
4t d’ESO B – Paqui Pérez Soria
PR4 – Rosa Puchol Torrens

1r BAT
1r BAT A – Rosa Soria Naya
1r BAT B – Jesús Pons Bertó

2n BAT
2n BAT A – Vanessa Estevan Rocher
2n BAT B – Imma Boscà Viejo

Formació Professional Bàsica
1r A (Informàtica) – Jose Navarro Cots

2n A (Informàtica) – Javier Signes Mulet
2n B  (Agro-Jardineria) – Toni Ascó Pellicer

Cicle Formatiu de Grau Mitjà Informàtica
1r CFGM – Simón Felis Fort
2n CFGM – Salvador Juan Salvador

Cicle Formatiu de Grau Superior Informàtica
1r CFGS – Vicent Sanchis Alfonso
2n CFGS – Vicent Fernàndez i Capilla