Convalidacions curs 2022-2023 FP Professional

Per a convalidacions en els grups de Formació Professional, cal demanar informació en secretaria o a l’enllaç d’internet:

https://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/convalidaciones

L’alumnat interessat omplirà una instància (disponible a la web del centre o en secretaria) per duplicat i entregarà la sol·licitud en horari de secretaria de 10 a 13 hores.

L’alumnat té obligació d’assistir a classe fins que es resolga la sol·licitud de convalidació.

Pego a 15 de setembre de 2022