Aneu a la barra d'eines

Admissió ESO i Batxillerat

ADMISSIÓ ESO-BATXILLERATCurs 2021-2022

INFORMACIONS GENERALS

CONVOCATÒRIA

Resolució de 29 de març de 2021, del director general de Centres Docents, per la qual s’estableix el calendari d’admissió de l’alumnat en els centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, per al curs 2021-2022. [2021/3267]

CALENDARI D’ADMISSIÓ:

Presentació sol·licituds

Requisit acadèmic

Llistes provisionals

Reclamacions

Llistes definitives

Matrícula

Alumnat de centres adscrits de primària a ESO

25 de juny al 8 de juliol

ESO – Batxillerat

3 al 14 de juny

Fins al 7 de juliol

14 de juliol

14 al 16 de juliol

23 de juliol

26 al 29 de juliol

  • En el termini de sol·licitud, els interessats hauran de fer ús de l’assistent telemàtic que la conselleria activarà (https://portal.edu.gva.es/telematricula/inici/). Important tindré a ma el DNI per obtindre la clau d’admissió, posar correus actius, guardar còpia de la sol·licitud, posar un nom d’usuari i contrasenya recordables,….
  • Les sol·licituds les hauran de tramitar el pare/mare/tutor o tutora legal llevat que l’alumne/a siga major d’edat.
  • Si tot està ben tramitat, les llistes provisionals, reclamacions, llistes definitives,…. es podran consultar o tramitar en el mateix assistent telemàtic (de tota manera es rebrà un correu informant).
  • No cal portar cap document (llevat del requisit acadèmic en el cas d’alumnat de fora de la comunitat valenciana) al centre on se sol·licita plaça (tot el procediment és telemàtic, llevat de la matrícula que caldrà seguir les indicacions de cada centre).
IMPORTANT:

  • L’alumnat de centres adscrits de primària i alumnat que ha cursat ESO en el present curs al nostre centre. NO HAN DE FER SOL·LICITUD DE PLAÇA.
  • L’alumnat de 4t ESO ha de fer sol·licitud de plaça “obligadament” si vol fer batxillerat.
  • El portal de la conselleria “telematrícula” no és un portal per a realitzar la matrícula, sols per a sol·licitar plaça el proper curs. Per a realitzar la matricula caldrà seguir les indicacions del centre.

Resum ESO i Batxillerat, [PDF, 163 KB]