Informació sobre l’inici de curs

L’inici de curs es realitzarà de forma escalonada des del dia 7 fins al divendres 11, dia en que ja s’haurà incorporat tot l’alumnat amb normalitat.

Acollida de l’alumnat

Els dies 7 i 8 seran les jornades d’acollida per part dels tutors/es seguint el calendari: calendari d’acollida

Inici de les classes

Els dies 9 i 10 s’iniciaran les classes segons el calendari: calendari d’inici de classes

Reunió amb les famílies

Les reunions amb les famílies seran els dies 8 i 9 per la vesprada seguint l’horari: Horari de les reunions amb les famílies.