AJUDES AL TRANSPORT CURS 2020-2021

S’han convocat les ajudes al transport escolar per al curs 2020-2021.

El termini és al llarg del període de matriculació, per tant tot el mes de juliol.

– Existeixen 2 maneres de sol·licitar les ajudes:

a) ALUMNAT QUE VA SOL·LICITAR AJUDA AL TRANSPORT EN EL CURS 2019-2020:

Hauran d’entrar en l’aplicació “web família”, a l’apartat de tràmits tindran l’esborrany de la sol·licitud, caldrà que és descarregue, s’imprimisca, es signe i es porte al centre (demanat cita prèvia).

Si no són usuaris de “web família” o no s’aclareixen en el procediment anterior, cal que demaneu cita prèvia al centre i vos ajudarem.

b) SOL·LICITUDS NOVES

Caldrà presentar degudament emplenat l’annex I (disponible a la nostra web), adjuntant la documentació acreditativa al centre (demanant cita prèvia).

Si la residència es troba en un nucli de població disseminat del municipi on es resideix, caldrà emplenar l’annex III (certificat per l’ajuntament corresponent)

solicitud_transport_annex_I

annex_III_ transport