Proves d’accés a Cicles Formatius de grau mitjà i superior

S’ha publicat la convocatòria de les proves d’accés a Cicles Formatius, tant en grau mitjà com en superior. Al nostre centre es realitzarà la prova d’accés mitjà per això hem elaborat un document al respecte. Document resum de la convocatòria Més informació Proves d’accés a cicles

Qualificacions definitives proves A2 Francés i Anglés

Al tauler d’anuncis del centre estan les qualificacions definities de les proves homologades A2, tant de Francés com d’Anglés, aleshores s’inicia el període de sol·licitud dels corresponents certificats. Sol·licitud Expedició Certificats Instància sol·licitud del certificat

L’IES ENRIC VALOR DE PEGO APOSTA PER UNA EDUCACIÓ DE QUALITAT I INCLUSIVA

Durant la setmana del 5 al 9 de març l’alumnat de 1r a 3r d’ESO emplenarà una enquesta sobre el grau d’inclusió que percebeixen en el seu IES. La informació aportada per l’alumnat permetrà millorar aspectes organitzatius, introduir noves metodologies d’aprenentatge actiu, millorar l’orientació acadèmica, professional i vocacional i fomentar la participació de tota la comunitat educativa. En finalitzar el … Read more

QUALIFICACIONS PROVISIONALS – PROVES D’IDIOMES A2

PROVES D’IDIOMES A2: QUALIFICACIONS PROVISIONALS. RECLAMACIONS. En el tauler d’anuncis del centre, es poden consultar les qualificacions provisionals obtingudes en les proves en què ha participat. De conformitat amb l’Ordre 32/2011, de la Conselleria d’Educació (DOCV del 28/12/2011), l’alumnat interessat podrà reclamar la seua qualificació, atenent les següents normes generals de procediment: La reclamació haurà … Read more