Aneu a la barra d'eines

Inscripcions proves d’accés FP Grau Mitjà 2015

INFORMACIONS GENERALS   INSCRIPCIONS (Període únic) Del dimarts 14 d’abril al dilluns 4 de maig de 2015, ambdós inclusivament. En la Secretaria del centre: de 10h a 13h. REQUISITS PER A LA PARTICIPACIÓ EN LES PROVES No reunir els requisits acadèmics d’accés directe a un cicle formatiu de grau mitjà, i tindre 17 anys d’edat … Read more

Proves d’accés a la Formació Professional 2015

Al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) del 18-03-2015, la Conselleria d’Educació ha convocat les proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional, adreçades a l’alumnat que no reuneix els requisits acadèmics exigits per a l’accés directe a aquestos ensenyaments. Termini d’inscripcions: del dimarts 14 d’abril al … Read more

Calendari d’admissió d’alumnat per al curs 2015-16

Al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) del 20-03-2015, les Direccions Territorials d’Educació d’Alacant, València i Castelló han publicat, per als seus àmbits provincials respectius, els calendaris i el procediment d’admissió d’alumnat a les ensenyances d’Educació Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i Formació Professional (bàsica, grau mitjà i grau superior), en centres públics i privats … Read more

Concurs Web d’alumnes TIC 1 i TIC 2

Els alumnes que cursen l’assignatura de TIC (Informàtica) en 1er i 2on de Batxiller s’han presentat a un concurs de creació de pàgines webs.Durant un temps han treballat sobre els portals dedicant molt d’esforç i portant el nom del centre i de Pego a tot arreu. Ara entren en la fase de votació popular i … Read more

PROVES D’IDIOMES A2: SOL·LICITUD D’EXPEDICIÓ DELS CERTIFICATS

Una vegada publicades les qualificacions definitives, s’obri un període general per a la sol·licitud i expedició dels certificats, i que inclou diversos terminis que s’assenyalen a continuació en les normes de procediment: 1. PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS I DELS FULLS DE TAXES Termini: del 14 al 24 d’abril de 2015, ambdós inclusivament. En aquest termini, l’alumnat … Read more

PROVES D’IDIOMES A2: QUALIFICACIONS DEFINITIVES

Finalitzat el termini de presentació de reclamacions a les qualificacions provisionals, i en no haver-se fet cap observació a les mateixes, aquelles es consideren definitives. Properament, s’indicarà el termini de sol·licitud d’expedició dels certificats. Pego, 6 de març de 2015 Joan Mohedano SECRETARI