Aneu a la barra d'eines

HALLOWEEN!

HALLOWEEN-1

Halloween! Halloween is celebrated in many countries around the world, from Japan to the USA. It takes place on the 31st October. People usually wear scary costumes and attend Halloween parties.  Halloween probably originated in Ireland, from the Celtic festival “Samhain”. It was a festival which celebrated the end of summer – the “lighter” half … Read more

Funcionament del SGDweb

SGDweb és un servei, a través del qual, l’Institut, amb el permís dels pares i mares, publicarà Faltes i Notes de l’alumnat i les famílies podran consultar en tot moment les incidències dels seus fills i filles. Us adjuntem un full informatiu sobre el sistema. Es pot entrar a SGDweb a través d’un enllaç a … Read more

Categories General

Eleccions a Consells Escolars

El proper 28 de novembre estan convocavades les eleccions a Consells Escolars a tots els centres educatius. Us adjuntem un full informatiu on s’expliquen les funcions i importància del Consell Escolar, així com un full per presentar les candidatures. Full informatiu

Categories General

Reunions amb pares/mares

reunió tutors pares

Les reunions dels tutors i tutores amb els pares i mares d’alumnes es realitzaran els dies 2 i 3 de novembre a les 19,30 hores amb la següent distribució:

Categories General

Avaluació inicial

preavaluació

Els dies 25, 26 i 27 d’octubre seran les seeions de preavaluació als llocs i horaris següents:

Categories General