EL DEPARTAMENT DE CIÈNCIES NATURALS CONVOCA UN CONCURS DE LOGOTIPS

CONCURS DE LOGOTIPS

Obriu l’article prement sobre Llegir més i podeu obtenir les bases. BASES

1. El Departament de Ciències Naturals convoca un concurs per elegir el logotip que representarà aquest Departament.
2. Podrà participar qualsevol alumne/a de l’IES. Cada participant podrà presentar quants logotips desitge, en cas de presentar-ne més d’un, es farà per separat, un en cada sobre.
3. Els treballs hi hauran de ser originals i inèdits i el motiu estarà relacionat amb la Natura (geològic, biològic, zoològic, botànic, mediambiental, paisatgístic, etc).
4. Els logotips es presentaran en format DIN A3, en paper o disquet. Es valorarà la seua reproducció a petita escala i la seua reproducció monocroma.
5. Els treballs es presentaran de forma anònima, es posarà dins d’un sobre que sols portarà com a identificació el pseudònim de l’autor, junt aquest sobre se’n presentarà un altre que inclourà la “fulla d’inscripció” degudament complimentada. Ambdós sobres es presentaran en el Departament de Ciències Naturals. Les “fulles d’inscripció” estan a disposició dels interessats en el mateix Departament.
6. Els treballs es presentaran abans del dia 2 de maig de 2005
7. Els treballs presentats seran exposats al públic durant la setmana del 9 al 14 de maig de 2005.
8. El jurat estarà format per membres del Departament, altres professors/es i alumnes.
9. S’elegiran 5 treballs finalistes i entre ells el primer premi que serà el que adoptarà el Departament com al seu logotip.
10. Tant els finalistes com el guanyador seran premiats. Més endavant es donarà a conèixer en que consistiran els premis.
11. La participació en el concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.

Pego, 10 de març de 2005

DEPARTAMENT DE CIÈNCIES NATURALS

IES Enric Valor de Pego

CONCURS DE LOGOTIPS

FULL D’INSCRIPCIÓ

Nom i Cognoms: ………………………………………………………………………. Curs:……………….

Pseudònim: …………………………………………………………………………………………………………

Data i signatura